Bier en klimaatverandering: de impact van klimaatverandering op de bierindustrie

De laatste jaren is klimaatverandering een groot onderwerp van gesprek geworden. Verschillende bedrijven over de hele wereld hebben hun druk verhoogd om duurzame oplossingen te vinden voor het creëren van een duurzame toekomst. Dit geldt zowel voor bedrijven in de voedingsindustrie als in andere sectoren. Maar klimaatverandering heeft ook een grote invloed op het brouwen van bier wat weer direct effect heeft op de bierindustrie. In dit artikel gaan we verder in op de invloed van klimaatverandering op de bierindustrie in Nederland.

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is een proces waarin de gemiddelde temperatuur op Aarde toeneemt. Aan deze toename van de temperatuur draagt het menselijk handelen bij. De oorzaak van klimaatverandering is onder meer de stijgende emissie van broeikasgassen, waaronder kooldioxide, stikstofoxide en freon. Klimaatverandering heeft invloed op de hele wereld en kan lokale en regionale problemen als extreme weersomstandigheden, regenval, wateroverlast, droogte en zeespiegelstijging veroorzaken.

Wat is de impact van klimaatverandering op bier?

Net als veel andere voedingsmiddelen, heeft klimaatverandering een directe invloed op de brouwindustrie. Het bierproductieproces is gevoelig voor klimaatomstandigheden. Variaties in temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en seizoensgebonden weersomstandigheden beïnvloeden niet alleen de teelt van mout en hop, maar ook de smaak en geur van het bier.

De temperatuurverschillen die gepaard gaan met klimaatverandering, hebben tevens gevolgen voor de verwerking van water en de levensduur van het bier. Vanwege de hogere temperaturen vanwege klimaatverandering, hebben landen waar bier wordt gebrouwen, meer te maken met droogte of periodes van hevige neerslag. Dit heeft een direct effect op het bierproductieproces. )

De impact van klimaatverandering op de bierindustrie in Nederland

Klimaatverandering heeft direct effect op de bierindustrie in Nederland. Bierbrouwerijen moeten hun processen aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en seizoensgebonden weersomstandigheden. Bij hoge temperaturen heeft dit invloed op de fermentatie, en bij lage temperaturen op het bewaarproces van het bier. Door de Klimaatverandering hebkn ook last van een verhoogde droogte wat er opnieuw voor zorgt dat er minder water beschikbaar is voor het brouwproces.

Brouwerijen hebben ook te maken met de steeds veranderende omstandigheden waar onder bijvoorbeeld de optredende insecten plagen; zo ook bladluizen die een serieuze bedreiging vormen voor de oogst van mout en hop. Ook worden door klimaatverandering rassen met lagere smaakintensiteit geteeld, waardoor bierbrouwers gezocht worden naar manieren om de smaak van hun bieren te verbeteren.

Wat kunnen brouwerijen doen?

Om hun bedrijf beter tegemoet te treden aan verschillende klimaatomstandigheden, moeten brouwerijen verschillende stappen ondernemen.

  • Ze kunnen investeren in hopwater- en waterzuiveringstechnologie om hun waterverbruik te verminderen.
  • Ze kunnen de teelt van mout en hop diversifieren, waardoor ze minder afhankelijk worden van bepaalde gewassen en rassen en meer tolerant zijn voor klimaatverandering.
  • Investeer in energiezuinigere en zuinigere technologieën, waaronder verwarmingssystemen die geen fossiele brandstoffen gebruiken.
  • Behoedmiddelen tegen klimaatverandering, zoals intensivering van zonnepanelen, gebruiken om energie op te wekken.
  • Geteelde variëteiten kiezen die bestand zijn tegen de lokale klimaatomstandigheden.
  • Duurzame landboupcertificeringen verwerven.

Deze maatregelen zullen niet alleen helpen om het bedrijf duurzamer te maken, maar ook om te helpen om te voldoen aan de veranderde klimaatomstandigheden, wat weer andere voordelen heeft voor de productiekwaliteit. Door deze maatregelen te nemen, kunnen brouwerijen hun producten produceren met behoud van de kwaliteit en de smaak, zonder dat ze afhankelijk zijn van weersomstandigheden.

Conclusie

Klimaatverandering heeft invloed op verschillende klimaatfactoren, wat een direct effect heeft op de brouwindustrie. Brouwerijen moeten daarom investeren in technologie en landbouwpraktijken, die hen in staat stellen om hun bierproductie te optimaliseren, zonder afhankelijk te zijn van veranderende klimaatomstandigheden. Als brouwerijen bereid zijn om de nodige maatregelen te nemen, zal dit niet alleen hun bedrijf duurzamer maken, maar ook hun producten smakelijker en langer houdbaar.

Plaats een reactie